Eventail-junior bien sûr!

Uitbreidingsoefening - La bonne phrase. Klik op een unité en je krijgt woorden uit een Franse zin.

Deze moet je door te slepen in de juiste volgorde zetten. Het eerste woord heeft een hoofdletter. Voor elke juiste zin krijg je een puzzelstuk. Na 16 puzzelstukken kan je de puzzel maken. Veel succes.

Éventail-junior Bien sür! bouwt verder op de fundamenten van Éventail-junior.

Zorgvuldige opbouw
Eerst worden de meest elementaire bouwstenen aangeleerd. Stap voor stap worden die – steeds goed omlijnd – uitgebreid.

Duidelijk omlijnde leerstof
De leerstof wordt logisch opgebouwd doorheen de opeenvolgende unités. Aansluitend garanderen uitgekiende oefeningen de vastzetting van de verworven kennis en vaardigheden.

Herhaling
Berekende herhaling verankert de leerstof. Na 4 unités volgt er telkens een Révision waarin alle voorheen geleerde leerstof wordt herhaald.
 

 Tegelijk is Éventail-junior Bien sûr! afgestemd op de verwachtingen van leerkrachten van vandaag.

Een sterkere nadruk op het communicatieve
Bijna alle basisteksten gaan uit van reële communicatieve situaties waarin Vlaamse leerlingen met de Franse taal in aanraking kunnen komen. In elke unité komen de communicatieve vaardigheden ruimschoots aan bod.

Zichtbare aansluiting bij de leerplannen
De basisteksten en de oefeningen zijn volledig afgestemd op de leerplannen. De leerplandoelen worden bij elke unité expliciet vermeld.

Meer variatie
Meer dan de vorige reeks biedt Éventail-junior Bien sûr! variatie in de contexten, de personages en de werkvormen met de bedoeling de motivatie van de kinderen op peil te houden.

Meer differentiatie
Dankzij de differentiatiemogelijkheden in Éventail-junior Bien sûr! kan elke leerling op zijn niveau worden aangesproken.

Éventail-junior Bien sûr! Je chante

Bij Éventail-junior Bien sûr! horen twee nieuwe liedjes-cd’s: één voor het vijfde en één voor het zesde leerjaar.

Voor het inzingen hebben we weer een beroep kunnen doen op Jo Lemaire, die muzikaal begeleid wordt door enkele Vlaamse topmuzikanten.

De teksten van de liedjes zijn integraal opgenomen in het leerlingenboek. Na enkele lessen kunnen de leerlingen ze zeker al meezingen.

 


 

Éventail-junior Bien sûr! Interactif

Bien sûr! Interactif, een krachtige multimediale cd-rom, biedt kinderen de mogelijkheid om hun Frans individueel te oefenen aan de computer.

Het programma volgt de inhoud van het lesboek op de voet. De leerlingen kunnen via het menu meteen inpikken op de leerstof die op dat moment ook in de klas aan bod komt, ze kunnen geziene leerstof herhalen of de volgende lessen al eens bekijken.

Bien sûr! Interactif biedt een brede waaier van oefenvormen: invuloefeningen, interactieve luisteroefeningen, dictees, vertaaloefeningen enzovoort. Bovendien detecteert het programma elke fout die de leerling maakt en genereert het de juiste remediëringsoefeningen.

Er is een aparte cd-rom per leerjaar.

Minimum systeemvereisten: Windows 95 of hoger – een cd-romlezer – een 16 bits-geluidskaart