Nieuwe gevaarsymbolen en hun betekenis

Onjuist gebruik van bepaalde producten kan leiden tot ernstige ongevallen.
Daarom bevatten etiketten van heel wat huishoudproducten één of meerdere gevarenpictogrammen.

Gevaarsymbolen en hun betekenis

Deze symbolen geven weer wat het mogelijke risico is. Sinds 2009 waren er naast de bestaande ook nieuwe soorten gevarenpictogrammen in omloop als gevolg van een nieuwe Europese wetgeving, die ervoor zorgt dat de pictogrammen in heel Europa en in een groot aantal landen over de hele wereld dezelfde zijn. Het nieuwe systeem heeft als voordeel dat men voor gevaarlijke stoffen overal ter wereld op dezelfde manier waarschuwt, met als doel betere bescherming van de gebruiker en het leefmilieu.

De bestaande wetgeving in volle evolutie

Producenten van gevaarlijke stoffen hebben al geruime tijd de verplichting om hun etiketten te voorzien van pictogrammen die waarschuwen voor de gevaren van hun producten. Deze pictogrammen bestonden uit een oranje vierkant met daarin een zwarte afbeelding, zoals het symbool van een vlam voor ontvlambare producten, een doodshoofd voor giftige stoffen, een Sint-Andreaskruis voor schadelijke of irriterende chemicaliën, ... Deze bestaande symbolen werden vervangen worden door nieuwe pictogrammen. Uiterlijk tegen juni 2017 moeten alle gevarenpictogrammen vervangen worden door de nieuwe. Geen enkel product mag dan nog voorzien zijn van de oranje vierkanten.

Wat verandert er aan de gevarensymbolen?

Sinds 2010 ziet men in de winkel meer producten verschijnen die voorzien zijn van de nieuwe gevarensymbolen. Ze hebben t.o.v. de bestaande oranje vierkanten, een andere vorm . Het zijn nu zwarte afbeeldingen op een witte achtergrond, omgeven door een rode rand in de vorm van een ruit. Bovendien zijn er drie nieuwe symbolen bijgekomen: het uitroepteken, het silhouet en de gasfles. De laatste twee hebben zelfs geen voorganger. Het uitroepteken vervangt het bestaande Sint-Andreaskruis voor schadelijke of irriterende chemicaliën.

Copyright © 2009- Computermeester.be comm.v. All rights reserved.