ActiveX-besturingselementen voor IE 11 en IE 10

ActiveX-besturingselementen zijn kleine toepassingen die de spelletjes op www.computermeester.be nodig hebben om te kunnen spelen. 

De ActiveX-filtering in Internet Explorer voorkomt dat deze toepassingen gebruikt wordt. Op deze manier kunt u veiliger surfen, maar het maakt het onmogelijk om de spelletjes op www.computermeester.be te spelen. Wanneer ActiveX-filtering is ingeschakeld, kan u de spelletjes niet oproepen.

Hieronder leest u hoe u de filtering uitschakelt:

ActiveX-filtering voor bepaalde websites uitschakelen

Open Internet Explorer en ga naar de website waarop u ActiveX-besturingselementen wilt gebruiken.
Klik op de knop Filter in de adresbalk en selecteer ActiveX-filtering uitschakelen. Als de knop Filter niet in de adresbalk wordt weergegeven, wordt er geen ActiveX-inhoud op de website gefilterd.

ActiveX-filtering voor alle websites uitschakelen

Open Internet Explorer en klik op de knop Extra .
Ga in het vervolgkeuzemenu naar Beveiliging en klik op ActiveX-filtering. Er wordt nu geen vinkje meer weergegeven naast ActiveX-filtering.

ActiveX-instellingen aanpassen in Internet Explorer

Internet Explorer is om veiligheidsredenen mogelijk niet geconfigureerd om ActiveX-besturingselementen te downloaden of uit te voeren. Als u bepaalde geavanceerde beveiligingsinstellingen wijzigt, kunt u de besturingselementen wel downloaden, installeren en uitvoeren, maar uw pc is mogelijk kwetsbaarder voor bedreigingen. Wijzig geavanceerde ActiveX-instellingen alleen als u zeker weet dat u bereid bent het risiconiveau voor uw pc te verhogen.

ActiveX-instellingen wijzigen

Klik in Internet Explorer op Extra en selecteer vervolgens Internetopties.
Klik op het tabblad Beveiliging op Aangepast niveau en voer vervolgens onder ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen een van de volgende handelingen uit:

  • Sta Automatisch vragen bij het uitvoeren van ActiveX-besturingselementen toe door op Inschakelen te klikken.

  • Sta Video's en animaties op een webpagina weergeven die geen externe mediaspeler gebruikt in Internet Explorer toe door op Inschakelen te klikken.

  • Sta ActiveX-besturingselementen met handtekening downloaden in Internet Explorer toe door op Inschakelen te klikken. Selecteer Vragen wanneer u steeds een melding wilt ontvangen wanneer dit gebeurt.

  • Sta ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen uitvoeren in Internet Explorer toe door op Inschakelente klikken. Selecteer Vragen wanneer u steeds een melding wilt ontvangen wanneer dit gebeurt.

  • Sta ActiveX-besturingselementen die zijn gemarkeerd als veilig voor scripts, in een script uitvoeren in Internet Explorer toe door op Inschakelen te klikken. Selecteer Vragen wanneer u steeds een melding wilt ontvangen wanneer dit gebeurt.

  • Klik op OK en vervolgens nog een sop OK.

Opmerking
Als u ActiveX-instellingen niet kunt wijzigen, hebt u daar mogelijk geen machtigingen voor. Neem in dat geval contact op met uw systeembeheerder.