Thermometer leren lezen en zetten

Met deze gratis en online toepassing kan je kinderen op school het lezen van de thermometer aanleren aan het digitale schoolbord.