Hoe luidt de persoonsvorm in de verleden tijd

Week 20 (oefening 1)