Voor de zin staat het werkwoord. Vul het in de zin in de tegenwoordige tijd.
Typ het onderwerp achteraan.

Week 12 (oefening 2)