Week 14 - oefening 2 - hoofdletters

 
   
 


Schrijf de vetgedrukte woorden die met hoofdletter moeten geschreven worden in de eerste kolom,de andere in de tweede kolom.