Mechanica

 

  

Leer meer over katrollen, hefbomen, nokken en tandwielen door samen met Ergo machines te bouwen om die vervelende muis te vangen.

Eindtermen lager onderwijs - Wetenschappen en techniek


De leerlingen kunnen specifieke functies van onderdelen bij eenvoudige technische systemen onderzoeken door middel van hanteren, monteren of demonteren.
De leerlingen kunnen onderzoeken hoe het komt dat een zelf gebruikt technisch systeem niet of slecht functioneert.
De leerlingen kunnen technische systemen, het technisch proces, hulpmiddelen en keuzen herkennen binnen verschillende toepassingsgebieden van techniek.

Mechanica

De mechanica is het vakgebied van de natuurkunde dat zich verdiept in evenwicht en beweging van voorwerpen die worden be´nvloed door de krachten die erop inwerken.