Drie koningen

Kleur de drie koningen met de juiste kleuren. 
 
Rekenkleurplaat drie koningen, oefenen op de tafels van vermenigvuldiging of de deeltafels.