Getallen sorteren

Getallen sorteren, online oefening voor de oudste kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar.