Digitaal uurwerk

 

Online oefenen van het lezen van een digitaal uurwerk.
Het lezen van een digitaal uurwerk lijkt voor de meeste mensen makkelijk. Toch is het lezen van 
een digitaal uurwerk niet zo gemakkelijk als het op het eerste zicht lijkt.
 
 
Een digitaal uurwerk is een soort van klok die de tijd digitaal weergeeft, wat wil zeggen met cijfers.
In tegenstelling tot de analoge klok, die de tijd weergeeft met wijzers. Digitale uurwerken worden vaak geassocieerd met elektronische aandrijvingen, maar de beschrijving 'digitaal' heeft alleen betrekking
op het beeldscherm, dus niet op het aandrijfmechanisme. Want zowel analoge als digitale uurwerken
kunnen mechanisch of elektronisch worden aangedreven. Het grootste digitaal uurwerk is het 'Lichtzeitpegel' op de televisietoren Rheinturm in Düsseldorf.